Giới thiệu

THK Inventory Management – THK-IMS là phần mềm quản lý kho cung cấp bởi THK – Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Công Nghệ, đơn vị chuyên sản xuất, áp dụng các công nghệ phần mềm tiên tiến về quản trị khách hàng và doanh nghiệp.
Hệ thống phần mềm quản lý kho giúp quản lý chặt chẽ mọi quy trình nhập, xuất kho. Cập nhật tình hình hàng hóa trong kho qua các báo cáo chi tiết đến các loại hàng hóa, NVL, Công cụ dụng cụ để việc quản lý trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Màn hình đăng nhập hệ thống

Quy trình quản lý kho

Hệ thống phần mềm quản lí kho có khả năng đáp ứng nhu cầu quản lý kho phức tạp với nhiều kho vật lí và nhiều chủng loại hàng hóa, vật tư khác nhau.

Mô hình tổng quan trong hệ thống như sau:

Quy trình trên hệ thống

Biểu đồ thống kê giao dịch kho

 • Thống kê số lượng hàng hóa tồn kho.
 • Thống kê số lượng hàng hóa tồn kho dưới hạn mức.
 • Thống kê số lượng kho đang hoạt động.
 • Thống kê danh sách yêu cầu điều phối kho chờ xử lý.
 • Thống kê giao dịch nhập xuất chờ xử lý

Hệ thống chứng từ nghiệp vụ kho

 • Phiếu nhập kho
 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu kiểm kho
 • Thẻ kho

Hệ thống kho chuyên dụng, theo dõi, quản lý dữ liệu NXT kho theo thời gian thực

 • Hệ thống kho Công ty
 • Hệ thống kho các Trung tâm phân phối bán lẻ
 • Hệ thống kho tại các đại lý
 • Tiếp nhận lệnh điều phối từ Cung ứng.
 • Thực hiện lệnh điều phối thông qua giao dịch kho


Danh mục vật tư/hàng hóa

 • Danh sách vật tư/hàng hóa.
 • Thông số kỹ thuật, đa dạng các thuộc tính của hàng hóa: Quy cách, đơn vị tính, nhóm
 • Phân nhóm hàng hóa, nguyên vật liệu

Chứng từ giao dịch kho

 • Nhập điều chuyển.
 • Nhập vật tư trả lại từ sản xuất.
 • Nhập điều chỉnh.
 • Nhập khác.
 • Xuất sản xuất.
 • Xuất điều chuyển, hao hụt
 • Kiểm kê kho

Kiểm kho

 • Kiểm kê theo nhóm hàng hóa hoặc đích danh hàng hóa.
 • Tự động cập nhật tồn kho và các giao dịch điều chỉnh tồn kho.

Nhập/Xuất dữ liệu qua file excel

 • Import/Export nhanh dữ liệu cho các chứng từ Nhập/Xuất kho
 • Tùy chỉnh các trưởng thông tin theo nghiệp vụ

Báo cáo tổng hợp kho

 • Báo cáo tổng hợp giao dịch nhập kho.
 • Báo cáo tổng hợp giao dịch xuất kho.
 • Báo cáo tổng hợp nhập – xuất- tồn kho.
 • Báo cáo tồn kho.
 • Thẻ kho.
 • Báo cáo tổng hợp nhập – xuất – điều chuyển.
 • Báo cáo cảnh báo hàng hóa, vật tư, NVL trên nhiều kho đồng thời