Thành lập năm 2015, chúng tôi chuyên về các giải pháp công nghệ cho hệ thống quản lý giám sát phương tiện, hệ thống quản lý kho và quản lý doanh nghiệp.