Cung cấp các giải pháp thiết bị giám sát hành trình cho tàu biển, tàu cá, xe ô tô, giải pháp quản lý người già trẻ nhỏ bằng định vị.