Cung cấp phần mềm quản lý kho hàng theo quy trình,…thống kê nhập xuất tồn, thẻ kho, sổ chi tiết, thống kê tồn kho, giám sát kho.