Cung cấp thiết bị, phụ tùng, phụ kiện cho ô tô, camera và các thiết bị chuyên dụng: định vị, đầu đọc barcode, các tem nhãn barcode, QR code.